21.09.16

Pro změnu o nekalých praktikách

Všichni, kdo sledují problematiku nekalých praktik, si všimli změny, která nastala začátkem letošního roku právě v této oblasti. Konkrétně zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění, byl několikrát novelizován a přinesl pár změn.

Z paragrafů příslušných pro nekalé praktiky zmizela problematika porušování některých práv duševního vlastnictví. Nově je začleněna pod § 8, kde se striktně a jednoznačně říká:
"Nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu, se zakazuje."
O falzifikátech tedy nemůže být debat, jestli klamou nebo neklamou, nabídka, prodej i skladování jsou jednoduše zakázané. O tom, proč je to přísněji posuzováno, si povíme někdy jindy, nyní k těm nekalým praktikám.

Definice nekalých praktik je shodná, rozdíl je však v jejich rozlišení na klamavá konání, klamavá opomenutí a agresivní obchodní praktiky. Ať je to tak nebo tak, nekalé praktiky jsou nadále zakázané.

Výčet klamavých jednání, konání a agresivních obchodních praktik, které jsou jistě vyjmenovány jasně a srozumitelně, doplňují dvě přílohy zákona, kde jsou vyjmenované praktiky, které se za nekalé považují vždy. Bohužel, některé praktiky i z příloh zákona se nadále na trhu vyskytují. Zřejmě je osvěta špatná, povědomí o plnění povinností vůči spotřebitelům mizivé, proto by neškodilo si nekalé praktiky připomenout.

Voják se stará, voják má a my, co si opakujeme správné zásady chování vůči spotřebitelům, se nekalých praktik nemusíme bát. Že?

15.09.16

Informace pro spotřebitele

Jak jsme avizovali v průběhu léta, pro spotřebitele z okolí Slaného, Rakovníka, Kladna a kohokoli dalšího máme novou poradnu.

Můžete se osobně dostavit na adresu Masarykovo náměstí 111, 274 01 Slaný a to každý čtvrtek od 13 do 15 hodin.


Poradna je zpřístupněna v prostorách firmy AD HOC CZ s. r. o. Poradíme vám se vším, co se týká spotřebitelských práv, financování, internetového obchodování a ochrany spotřebitele obecně. Přijďte, rádi vás uvidíme. Poradna je zdarma.

30.08.16

Farmářská slavnost


Přijměte pozvání na Farmářskou slavnost pořádanou Ministerstvem zemědělství, která se koná v sobotu 24. 9. 2016 v Národním zemědělském muzeu Praha (Kostelní 44, Praha 7).
 
Rádi bychom pozvali nejen Vás, Vaše kolegy a blízké, ale také vaše malé i velké členy a přátele. 

Jedná se o nekomerční, veřejnou akci určenou pro širokou veřejnost a podporující lokální zemědělce a producenty kvalitních potravin. Vstup na akci je zdarma.
 
Cílem Farmářských slavností je přiblížit spoluobčanům obor zemědělství a venkov, představit místní zemědělce a podpořit prodej ze dvora od regionálních výrobců.
 
Farmářské slavnosti jsou celodenní akce nejen pro rodiny s dětmi na vybraných farmách v ČR a v Národním zemědělském muzeu Praha. Ve vašem regionu se v letošním, již šestém ročníku koná poslední z pěti slavností. Pro děti i dospělé je připraven bohatý a zajímavý program (viz příloha).

29.08.16

Vrácení peněz ve 14 denní lhůtě

Častým dotazem našich spotřebitelů je otázka, zda jsou prodávající povinni vrátit peníze za nevhodné zboží zakoupené v tzv. "kamenné prodejně".

Jedním slovem NEJSOU.

Podmínka pro vznik práva na vrácení peněz za zboží ve 14 denní lhůtě je nákup tohoto zboží distančním způsobem (tzn. z internetu, z katalogu, tzv. na dálku - například i v prostorách mimo obvyklého místa k podnikání).

Jiná situace by byla, kdyby se prodávající před sjednáním koupi zavázal, že zboží ve sjednané lhůtě vrátit lze, tato informace by však musela být sdělena nejlépe na dokladu o zakoupení, popřípadě jiným způsobem tak, aby se nedala zpochybnit (některé řetězce to umožňují). Je však třeba se informovat raději dopředu.

28.07.16

Nová poradna

Od září letošního roku připravujeme otevření první poradny pro spotřebitele ve Středočeském kraji, kde bude možné se osobně poradit o problému.

Poradna bude ve Slaném, adresa a provozní doba budou upřesněny na konci prázdnin. Užívejte si dovolenou a hoďte problémy za hlavu.

Oblíbené

Načítání

Translate