05.12.19

Smlouvy uzavřené při telefonickém hovoruS rozvojem technologií pružně reagoval trh a nezbylo nic jiného, než se vyrovnat s tím, že smlouvu o koupi lze uzavřít na dálku. Může to učinit kdokoli a prakticky nikdo nemůže ohlídat, zda prodávající dodržuje všechny podmínky, které má určené různými předpisy a zda je spotřebitel řádně ochráněn.
Někomu to vyhovuje, někomu ne. Nákup prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je pohodlný a pro mnoho lidí výhodný, neboť jim umožňuje sehnat zboží, o jakém se jim ani nesnilo, prakticky až do domu. Využívají to mladí i senioři, mohou to využít i děti, což je na pováženou. Každá výhoda může zároveň přinášet riziko. Jenomže vracet se k nákupům po starém způsobu, je prakticky nemožné a zároveň nežádoucí. Při troše opatrnosti lze proplouvat mezi nabídkami na trhu poměrně bezpečně, minimálně u subjektů v EU, přesto vidíme výjimku, kterou je třeba mít na zřeteli a tou jsou smlouvy uzavírané telefonickým hovorem.
Proč rizika?
Děje se to často. V rámci komunikace se kdosi představí a není dobře rozumět. Sjednají se podmínky, ale jenom rámcově ty nejdůležitější, v době hovoru snad ani není možné opravdu probrat všechno a ani v tak krátkém čase všechny podmínky pochopit. Spousta lidí má pocit, že jsou při hovoru v tísni, ale nabídka jim může připadat tak výhodná, že souhlasí, anebo se nechají přemluvit asertivním prodejcem, který s vidinou odměny na provizi dělá, co může, aby prodal. A tak se stane, že se bez rozmyslu rozhodneme pořídit si služby, které nepotřebujeme či nevyužijeme a pak nevíme, co s tím. Bezradní bývají především senioři, kteří si dovolí třeba vyzkoušet zboží, jehož převzetím za „poštovné“ se zaváží k nekonečnému odběru dalšího nepotřebného zboží, změní operátora nebo se nechají zlákat na lepšího dodavatele energie. To jsou právě ty případy, které jsou nejkřiklavější, kde bychom spíš uvítali, kdyby možnosti uzavřít smlouvu rovnou při telefonním hovoru nešlo využít. S podobnými případy si po prozření mnozí pak nevědí rady, a často si na nějaký hovor vzpomenou, až když mají platit peníze.
Kdo si myslíte, stejně jako my, že uzavírat smlouvu po telefonu, není účelné, raději podobné hovory rovnou zavěste. Kdo přesto nechce odolat lákavé nabídce a vysloví souhlas, aniž by pochopil všechny podmínky smlouvy, měl by si alespoň ohlídat, aby se stihl se vším seznámit ve 14 denní lhůtě, protože při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku lze využít právo na odstoupení. Pro takový případ je třeba znát údaje o prodávajícím, adresu, předmět smlouvy, datum sjednání (převzetí) a odstoupit včas písemně.

04.12.19

Nadstandardní služby nejen v e-shopechKšeft je kšeft a neplatí to jenom v předvánočním období. Všímáte si, že zavedené obchodní firmy nabízí svým zákazníkům spoustu služeb navíc a není ani divu, že se jim obchody jen rozrůstají? Spotřebitelům se nabídky asi líbí a jistě jich spoustu využívají. Zkusme se nad některými společně zamyslet z toho pohledu, zda jsou až tak výhodné.
Tak například včera při nákupu set top boxu mi prodejce nabídl „výhodnou“ službu. Jenom za stovku (100 Kč) prý pořídím okamžitou výměnu zboží, pokud se mi porouchá. To znamená, že pokud se rozbije v průběhu prvních tří měsíců a budu muset reklamovat, nebudu čekat 30 dní, prý mi dají rovnou nové zboží.
A já na to, že nechci. Proč?
Jednak bylo zboží zakoupeno přes e-shop, takže mám nárok po dobu 14 dnů vrátit, odstoupit od smlouvy. Toto právo je zdarma, tak proč si ho pojišťovat? A dál mě chrání ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde se píše, že zboží nemá mít vady, naopak vlastnosti s prodejcem ujednané a když se vada projeví v průběhu šesti měsíců, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Takže bych mohla požadovat vrácení peněz nebo rovnou výměnu. Zákon mě chrání, mohu klidně spát.
Ale jak znám dnešní svět, je mi stejně jasné, že když se vada přihodí, sepíší se mnou reklamační protokol a budu čekat, jak se k tomu postaví odpovědná osoba. A tak při té smůle za ušetřenou stovku koupím něco dobrého a počkám, jak to vyřeší. Ale když budu mít štěstí a výrobek (jako ostatně většinou) bude bez vady, bude mě ušetřená stovka hřát v kapse.
Kdo šetří, má za tři anebo je to jinak? Příště probereme jiné „výhody“.


§ 2161
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Oblíbené

Translate