24.01.12

Obaly a výrobky v obalech

Povinnosti osob při nakládání s obaly při uvedení na trh nebo do oběhu stanoví zákon 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění. Pro spotřebitele je důležité vědět, že osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu, musí dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.
Obal nebo balený výrobek musí být při uvedení na trh označen materiálem, ze kterého je vyroben. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky s opakovaně použitelným obalem, je povinna umožnit opatření k opakovanému použití obalu (například výkup, sběr) a osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných obalech, je povinna zajistit opakované použití. Povinnosti osob při prodeji a výkupu vratných obalů pak stanoví § 6.
Problematiku dále okrajově upravuje § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, který upravuje některé povinnosti při informování spotřebitele o ceně za výkup vratných obalů.
Příklady obalů:
Krabice na cukrovinky, fóliový přebal kolem pouzdra CD
Výrobky, které nejsou obalem:
Květináč určený pro celou dobu života rostliny, pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí, čajové sáčky, voskové vrstvy na sýrech, střívka uzenin.
Další příklady obalů i výrobků, které nejsou obalem jsou uvedeny v příloze zákona.

Oblíbené

Translate