26.01.12

Omezování prodeje zboží za akční ceny

Otázku omezování prodeje v návaznosti na akční ceny, jak bývá uplatňováno například při slevových akcích v supermarketech, žádná legislativa konkrétně neupravuje. Při omezování prodeje by mohla být brána v úvahu pouze diskriminace spotřebitele, neboť dle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele nesmí prodávající žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.
Nabízí-li prodejce zboží, pak se nabízí otázka, zda musí prodat cokoli, bez ohledu na množství, pokud je to v jeho prodejních možnostech. Prodávající má zákaz diskriminovat spotřebitele jakýmkoli způsobem. Nabízí-li zboží za určitou cenu pouze v omezeném množství shodně všem spotřebitelům bez výjimky, pak je to jeho obchodní nabídka. Jestliže platí pro všechny spotřebitele stejné podmínky, pak se domníváme, že není důvod považovat jednání prodávajícího za diskriminaci.

Oblíbené

Translate