03.02.12

Nákupy přes internet ve slevě

Dotaz: Zakoupila jsem si na slevovém serveru služby, ale v době, kdy jsem je měla vyčerpat, jsem to z časových důvodů nestihla. Mám nárok na kompenzaci? Na slevovém serveru mi sdělili, že nemám nárok a odmítli se mnou komunikovat.

Odpověď: Nákupem zboží či voucheru prostřednictvím slevového serveru spotřebitel uzavírá poměrně přesně vymezenou smlouvu. Záleží i na tom, jakým způsobem je nabídka prezentována. Prostřednictvím slevového serveru se proklikem většinou dostanete přímo na stránky prodávajícího.

Podmínky pro voucher, či slevu jsou zpravidla přesně vymezeny, třeba za určitých podmínek – například minimální počet nakupujících, časové omezení, apod., přičemž se vše váže k ceně platné v okamžiku nabídky právě za těchto vymezených podmínek, tedy nemusí být shodné s cenou, která platí ve standardním období, mimo slevovou akci.

Pokud spotřebitel přistoupí na nabízené podmínky, pak by měl v rámci smlouvy poskytnout nutnou součinnost – tzn. umožnit poskytovateli smluvené plnění. Neposkytne-li součinnost v podmínkách sjednaných, pak nemá nárok na náhradu, či kompenzaci, pokud se s poskytovatelem služby nebo prodávajícím nedohodne jinak.

Srovnatelná situace je například nákup vánočních dárků, které se obdarovanému nelíbí a žádá jeho výměnu. Prodávající nemá povinnost vzít zboží zpět ani vyměnit, pokud nevykazuje vadu – tzn. pokud není uplatněna reklamace.

Smluvní vztahy podrobněji upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Oblíbené

Translate