O asociaci


Asociace za ochranu trhu, se věnuje aktivitám v oblasti ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám, v oblasti ochrany některých práv duševního vlastnictví a bezpečnosti výrobků. Zabýváme se prevencí a poskytujeme poradnu spotřebitelům.

Nekalé praktiky jsou v dnešní době častým jevem, neboť subjekty, které provozují svou činnost, se neštítí využívat neznalosti práv spotřebitelů, vymýšlet triky, které rozhodně nejsou v souladu s dobrými mravy a dokonce využívají osoby se zvýšenou zranitelností, ať už z důvodu věku, zdravotního handicapu, časové tísně, insolvence, nedostatku informací, jednání pod tlakem, a podobně. Tohle všechno jsou faktory, které mohou sehrát významnou roli při rozhodování, zda smlouvu s prodávajícím či poskytovatelem služeb uzavřít.

Asociace sdružuje odborníky s dlouhodobým působením v oblasti ochrany spotřebitele a osoby, které se zajímají o problematiku ochrany spotřebitele i právo. Členství mohou získat pouze fyzické osoby, nikoli podnikatelské subjekty. 

Asociace zastupuje zájmy spotřebitelů, od roku 2008 nabízí zdarma poradenskou činnost prostřednictvím on-line poradny. 

Poradenství a podporu můžeme nabídnout po dohodě i podnikatelským subjektům. Věnujeme se především oblasti práv spotřebitele, pomoci při reklamačním řízení, uvádění výrobků na trh i otázce spotřebitelských úvěrů. Máme zkušenosti v oblasti dozoru (nekalé obchodní praktiky, uvádění spotřebního zboží na trh, posuzování, obchod včetně internetových obchodů, hygienické požadavky na zboží a služby). Máte-li zájem o jakoukoli formu spolupráce s Asociací za ochranu trhu, napište.Kontakty
Asociace za ochranu trhu

předseda AOT: Ing. Jiří Pěkný


asociace@ochranatrhu.cz


IČ: 22735593
DIČ: CZ 22735593


nejsme plátci DPH, neposkytujeme placené služby

Pro osobní kontakt můžete využít poradnu ve Slaném, Masarykovo náměstí 111 v době od 14 do 15 hodin.

Oblíbené

Translate