O asociaci

Asociace za ochranu trhu, se věnuje aktivitám v oblasti ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám obecně, včetně ochrany některých práv duševního vlastnictví a aktivitám zaměřeným proti výskytu nebezpečných výrobků. Zabýváme se prevencí a poskytujeme poradnu spotřebitelům.

Nekalé praktiky jsou v dnešní době častým jevem, neboť subjekty, které provozují svou činnost, se neštítí využívat neznalosti práv spotřebitelů, vymýšlet triky, které rozhodně nejsou v souladu s dobrými mravy a dokonce využívají osoby se zvýšenou zranitelností, ať už z důvodu věku, zdravotního handicapu, časové tísně, insolvence, nedostatku informací, jednání pod tlakem, a podobně. Tohle všechno jsou faktory, které mohou sehrát významnou roli při rozhodování, zda smlouvu s prodávajícím či poskytovatelem služeb uzavřít.

Asociace sdružuje odborníky s dlouhodobým působením v oblasti ochrany spotřebitele a není otevřena podnikatelským subjektům. Zastupuje pouze zájmy spotřebitelů, jimž od roku 2008 nabízí zdarma poradenskou činnost prostřednictvím on-line poradny. 

Poradenství a podporu za účelem prevence může nabídnout podnikatelským subjektům po dohodě. Věnujeme se především oblastem zaměřeným na práva spotřebitele, reklamační řízení, uvádění výrobků na trh i spotřebitelským úvěrům. Máme zkušenosti i v oblasti dozoru internetových obchodů. Máte-li jako jednotlivec, či jako podnikatel zájem o jakoukoli formu spolupráce s Asociací za ochranu trhu, napište nám. Férové a solidní vztahy se spotřebiteli by měly přece být samozřejmostí. Ochrana spotřebitele není složitá a nemožná. Na základě individuální domluvy možná najdeme řešení, které by vás nenapadlo.

   


Kontakty
Asociace za ochranu trhu

předseda AOT: Ing. Jiří Pěkný


asociace@ochranatrhu.cz
tel.: 603 394 454

IČ: 22735593
DIČ: CZ 22735593
č. účtu:


nejsme plátci DPH, neposkytujeme placené služby

Pro osobní kontakt můžete využít poradnu ve Slaném, Masarykovo náměstí 111 v době od 14 do 15 hodin.

Oblíbené

Translate