17.12.11

Vrácení peněz za zakoupené zboží

Na základě nabídky jsem si objednal balíček služeb u firmy, která má sídlo v USA a zástupce v EU. Jejich nabídku jsem si ale rozmyslel. Kde mohu uplatnit reklamaci?

Předně je třeba upozornit, že reklamační řízení se vztahuje na vady zboží nebo služeb a pokud se neprojevila vada, kvůli níž byste chtěl balíček služeb vrátit zpět prodejci, není to reklamace, ale zrušení kupní smlouvy.
Taková situace je pak závislá na vůli prodávajícího, který musí rozhodnout, zda přistoupí na vrácení nabídky oproti zaplacené částce, či nikoli. Současná právní úprava neřeší pravidla této situace, tudíž je třeba se vždy dohodnout s prodávajícím.

Oblíbené

Translate