07.09.17

Jak využít „jakost při převzetí“

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje práva spotřebitele při vadném plnění. Zajímavým ustanovením, které lze v praxi využít, pokud se projeví vada v prvních 6 měsících po koupi zboží, je § 2161:
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupujícím se často stane, že se chvíli radují z nového výrobku, ale vzápětí se projeví vada. Stane-li se to v prvních šesti měsících, pak lze při uplatnění reklamace využít výše uvedené ustanovení občanského zákoníku a požadovat buď výměnu za nové zboží, nebo zrušení kupní smlouvy.

Argumentem pro tento požadavek je fakt, že vadný výrobek nemá vlastnosti, které si strany ujednaly (když nefunguje, pak tyto vlastnosti nemá) a nehodí se k účelu, jaký prodávající uvádí nebo ke kterému se věc obvykle používá, jelikož vadný výrobek zpravidla účel neplní.


Pokud si netroufáte na nepříjemnou diskusi nebo se nelze dobrat uspokojivého výsledku, je vhodné komunikovat písemně a čekat, jak se s argumenty prodávající vypořádá. Není-li věc vyřízena k vaší spokojenosti, je možné využít institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Oblíbené

Translate