06.09.17

Prodloužení záruky


Dotaz: O jakou dobu se prodlužuje záruka po opravě v servisu. Jen o dobu, kdy je vadný výrobek fakticky v servisu což je většinou jeden až dva dny, nebo o dobu, kdy jsem přinesl vadný výrobek prodejci až do doby, kdy je prodejci zpět doručen opravený výrobek což bude doba delší jak dva dny, tzv. dopravné?

Odpověď. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Oblíbené

Translate