23.06.22

Provozovna obchodu a služeb

Často se setkáváme s dotazem, jak zařídit provozovnu na prodej zboží nebo pro drobné služby péče o tělo.

Při plánování provozovny je třeba zvážit, jaké zboží chcete prodávat, zda chcete poskytovat občerstvení nebo služby osobního charakteru (například kosmetiku, masáže, apod.) Některé služby mohou epidemiologicky závažnou činností (občerstvení, kadeřnictví, služby péče o tělo) a pak je nutné splnit podmínky vyplývající ze zvláštního předpisu (konkrétně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a dalších předpisů s ním souvisejících (Vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných). Při plánování je třeba vzít v úvahu i předpis pro podmínky na pracovišti. Konkrétní podmínky poskytují webové stránky příslušné hygienické stanice.

Oblíbené

Translate