04.12.19

Novinky v předpisechCo se týká ochrany trhu, mohly by vás zajímat některé novinky týkající se sledovaných předpisů, na které bychom rádi upozornili:
Vyhláška 319/2019 Sb., upravuje náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti, požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.
Zákon č. 311/2019 Sb., ze dne 30. října 2019, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů nově upravuje některé podmínky v oblasti elektronických komunikacích.
Zákon č. 179/2019 ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů nově upravuje oprávnění Evropského spotřebitelského centra, Energetického a regulačního úřadu a České obchodní inspekce.

Předpisy jsou na stránkách www.zakonyprolidi.cz

Oblíbené

Translate