04.12.19

Nadstandardní služby nejen v e-shopechKšeft je kšeft a neplatí to jenom v předvánočním období. Všímáte si, že zavedené obchodní firmy nabízí svým zákazníkům spoustu služeb navíc a není ani divu, že se jim obchody jen rozrůstají? Spotřebitelům se nabídky asi líbí a jistě jich spoustu využívají. Zkusme se nad některými společně zamyslet z toho pohledu, zda jsou až tak výhodné.
Tak například včera při nákupu set top boxu mi prodejce nabídl „výhodnou“ službu. Jenom za stovku (100 Kč) prý pořídím okamžitou výměnu zboží, pokud se mi porouchá. To znamená, že pokud se rozbije v průběhu prvních tří měsíců a budu muset reklamovat, nebudu čekat 30 dní, prý mi dají rovnou nové zboží.
A já na to, že nechci. Proč?
Jednak bylo zboží zakoupeno přes e-shop, takže mám nárok po dobu 14 dnů vrátit, odstoupit od smlouvy. Toto právo je zdarma, tak proč si ho pojišťovat? A dál mě chrání ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kde se píše, že zboží nemá mít vady, naopak vlastnosti s prodejcem ujednané a když se vada projeví v průběhu šesti měsíců, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Takže bych mohla požadovat vrácení peněz nebo rovnou výměnu. Zákon mě chrání, mohu klidně spát.
Ale jak znám dnešní svět, je mi stejně jasné, že když se vada přihodí, sepíší se mnou reklamační protokol a budu čekat, jak se k tomu postaví odpovědná osoba. A tak při té smůle za ušetřenou stovku koupím něco dobrého a počkám, jak to vyřeší. Ale když budu mít štěstí a výrobek (jako ostatně většinou) bude bez vady, bude mě ušetřená stovka hřát v kapse.
Kdo šetří, má za tři anebo je to jinak? Příště probereme jiné „výhody“.


§ 2161
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Oblíbené

Translate