15.12.17

Vrácení zboží

Jaká je lhůta pro vrácení zakoupeného zboží?

Občanský zákoník upravuje právo na odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem takto:

§ 1829 odst. 1
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůty pro odstoupení od koupi zboží na tzv. „kamenné provozovně“ upraveny nejsou. Záleží na dohodě či vůli prodávajícího, zda takovou možnost spotřebiteli poskytne, či nikoli. Pokud je taková možnost sjednaná, je vhodné nechat si toto právo potvrdit.


Jednoduchý tahák do paměti: na nákup s možností výběru (přímo na provozovně) není žádná lhůta pro odstoupení, nákup sjednaný na dálku (přes internet, přes telefon, přes inzerát) lze vrátit do 14 dnů.

Oblíbené

Translate