04.12.17

Reklamace zlevněného zboží

Koupila jsem si ve slevě zboží, které se ukázalo jako vadné. Prodávající mi sdělil, že na toto zboží se reklamace nevztahuje.

Sleva sama o sobě není důvodem, aby zboží nebylo možné reklamovat. Prodávající má povinnost vyznačit případnou vadu na dokladu o zakoupení výrobku. Na tuto vadu pak nelze uplatnit práva z vadného plnění. Je však možné reklamovat další vady, které se na výrobku vyskytnou. Pokud chce mít spotřebitel jistotu, může požádat o vyznačení rozsahu práva na příslušném dokladu (tzv. potvrzení nebo na prodejním dokladu.

Citace z občanského zákoníku:
§ 2164
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
§ 2165
(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Oblíbené

Translate