06.07.13

Zboží s ochrannou známkou

Chci prodávat textilní zboží a nevím, jak ověřit, jestli je značka na textilu chráněná. Mohu dovážet přímo ze zahraničí?

Ochranné známky a třídy zboží, na které se označení vztahuje, jsou uvedeny v seznamech na www.upv.cz. Do formuláře se vyplní znění ochranné známky, z výsledků pak lze dohledat majitele práva duševního vlastnictví.

Při dovozu zboží přímo ze zahraničí je vhodné ověřit znění, popřípadě vyobrazení ochranné známky a ověřit, zda není nabídka nebo prodej v kolizi s právem majitele. Na trhu se vyskytují výrobky, které právo majitele porušují, když zboží není označeno se souhlasem majitele práva (problémy nastávají zejména u zboží nakoupeného z nespolehlivého zdroje). Další problémy při prodeji mohou vznikat v případě, kdy je udělena majitelem práva licence na distribuci pro určité území a určitý subjekt.


Oblíbené

Translate