10.03.13

Povinnosti prodávajících

Jsme prodejci zboží a rádi bychom činnost vykonávali správně, abychom se nestali terčem kontroly. Můžete poradit, co všechno musí prodávající splňovat?

Povinnosti prodávajících jsou upraveny mnoha předpisy České republiky i legislativou EU a není lehké se v tom vyznat. Vodítkem pro základní přehled je jednak způsob prodeje, kdy přímý prodej zboží má jiná pravidla než prodej formou prostředků komunikace na dálku. Vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde jsou uvedené některé povinnosti dále promítané v jiných předpisech. V obchodních vztazích je důležité vymezit správně rozsah smlouvy, postup při uplatňování práva z odpovědnosti za vad a poskytování informací vůči spotřebiteli.

Základem je dodržování zákona o ochraně spotřebitele – č. 634/1992 Sb., v platném znění, který odkazuje na další předpisy, které s ním souvisí.

Prodávajícím lze doporučit k prostudování zejména tyto:

  • Živnostenský zákon (např. § 17 a 31, 455/1991 Sb.)
  • Zákon o ochraně spotřebitele (výše uvedený)
  • Zákon o metrologii (505/1990 Sb. - upravuje používání měřidel při prodeji)
  • Zákon o potravinách (prodejci potravin – 110/1997 Sb., k jeho provedení pak příslušné vyhlášky a přímo účinná nařízení EU podle jednotlivých skupin výrobků)
  • Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb., upravuje postupy shody u stanovených výrobků a jednotlivá prováděcí nařízení stanoví konkrétní skupiny výrobků a rozsah technické dokumentace)
  • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb., stanoví povinnosti z hlediska ochrany spotřebitele před nebezpečnými výrobky)
  • Zákon o cenách (526/1990 Sb., vč. prováděcích předpisů)
  • Zákon o chemických látkách (350/2001 Sb. + prováděcí předpisy – pro prodejce drogerií a chemikálií)
  • Zákon o veřejném zdraví (258/2000 Sb. + související předpisy)

Výše uvedené předpisy nejsou vyčerpávajícím seznamem, ale jsou vodítkem pro základní vědomosti při prodeji zboží a služeb. Další vyplývají z odkazů jednotlivých předpisů.


Oblíbené

Translate