11.01.13

Nevyžádané obchodní nabídky

Častým dotazem spotřebitelů bývá, jak se mají zachovat, když jim obchodník nabídne zboží, služby, ačkoli o ně neprojevili zájem a nehodlají se zavázat k žádnému vztahu.

Vrcholem drzosti jsou například nabídky, které přijdou poštou nebo jinými prostředky, dojde ke zneužití osobních údajů a ještě je v nich uvedeno, že pokud na nabídku nebudete nijak reagovat, tak se to automaticky považuje jako souhlas a rovnou to k něčemu zavazuje, například členství.

No, tak tohle ne! Nevyžádané nabídky jsou klamavou obchodní praktikou a proti nim existuje obrana. Nechtěnému členství v klubech, popřípadě jiným nechtěným záležitostem, lze udělat přítrž. Je to sice obtěžující, ale někdy se to vyplatí. Zvlášť v takových případech, kdy nechceme mít s firmou pranic společného.

Bohužel, zneužívání údajů je dost častým jevem, i když máte pocit, že nefigurujete v žádných seznamech. Prodejci tlačí často své zákazníky, aby „napráskali“ své známé a prozradili na ně aspoň telefon.  V urputných případech nezbývá, než se obrnit a začít jednat. Možností je několik. Pro každý případ lze však doporučit vyjádřit výslovný nesouhlas s užitím (a jakýmkoli nakládáním) osobních údajů, s nabídkami a zasíláním zboží.

Podle přílohy druhé zákona o ochraně spotřebitele je jednání, kdy prodejce opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky, osobně navštěvuje spotřebitele přes jeho nesouhlas nebo požaduje na spotřebiteli okamžitou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je neobjednal nebo požaduje jejich vrácení či uschovávání, považováno za agresivní obchodní praktiku a tyto jsou podle ust. § 4 odst. 3 zákona zakázány.

Pro spotřebitele tedy platí následující: podobné jednání si nemusí nechat líbit, je dobré vyjádřit nesouhlas, aby nebylo pochybností o tom, že s jednáním nesouhlasí, nemusí nevyžádané výrobky vracet ani platit a v případě potřeby se může obrátit na kompetentní úřady. Právě z důvodu této možnosti je vhodné mít důkaz o vyjádřeném nesouhlasu (například v podobě dodejky nebo potvrzení o převzetí e-mailu), aby bylo prokazatelné, že k nekalé obchodní praktice či zneužívání údajů opravdu dochází soustavně.
Právní předpisy:

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.Oblíbené

Translate