25.09.12

Porušování práv duševního vlastnictví


Ve své obchodní činnosti prodávám výrobky nesoucí označení ochrannou známkou. Mohu tyto ochranné známky používat ve své další obchodní činnosti?

Výrobky nesoucí zmíněné ochranné označení, pokud jsou nabyté od majitele práva, jsou uvedeny do prodeje s jeho souhlasem.  Pokud však známku nebo chráněné slovní spojení užíváte ještě jinak (například na reklamních tiskovinách, dokladech, apod.), pak by to mělo být se souhlasem majitele práva, který lze nabýt například smlouvou. Bez tohoto souhlasu by věc mohla být posuzována jako nekalá obchodní praktika.

Oblíbené

Translate