01.01.14

Reklamační řád

Zajímalo by mne, zda je povinné mít na prodejně reklamační řád, hlavně z pohledu nové právní úpravy.

Od 1. 1. 2014 nabývá kromě občanského zákoníku účinnosti i novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v niž byl mj. upraven § 13 ve věci reklamací a zní takto:

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Z citovaného ustanovení lze usuzovat, že prodávající má povinnost spotřebitele informovat, tedy zpřístupnit  informace o reklamaci (například na viditelném místě umístit reklamační řád). Podmínky pro uplatnění reklamace nemohou obsahovat ustanovení v rozporu s platnou právní úpravou. 

Povinnost se týká i elektronického obchodování.

Oblíbené

Translate