14.06.12

Pravidla aktivního spotřebitele


Aktivní spotřebitel nepotřebuje úřady. Ví, jak výhodně nakupovat a průběžně se vzdělává, takže ho při nakupování nezaskočí žádná situace. Uvádím pár pravidel, která se mohou hodit.


Nepodlehnout okamžité nabídce a porovnat s jinými produkty – nakupující občas pod vlivem lákavé nabídky nebo intuice podlehnou. Kdo je aktivní a porovná s jinými produkty, může nakoupit výhodněji a bez rizik.
Nerozhodovat se on-line bez důkladného seznámení s nabídkou – nabídka po telefonu, či na internetu skrytá za anonymním prodejcem, může být sice lákavá, ale je plná rizik. Například upozornění na nahrávaný hovor je známkou toho, že prodejce si dobře monitoruje vaše reakce, aby váš souhlas později využil jako argument při případném sporu. Nesouhlas vyjadřujte zřetelně a bez omluv. Nákupy pod tlakem bez možnosti porovnání podmínek přináší rizika.
Prověřit kontakty na prodejce nebo zprostředkovatele služeb – nakupování u anonymních prodejců, popřípadě prodejců poskytujících pouze e-mail nebo telefonní číslo, jsou vysoce rizikové. Po vás chtějí osobní informace, a proto není ani fair, ani legální prodávat anonymně. Aktivní spotřebitel si původ zboží ověří.
Neposkytovat osobní údaje anonymním prodejcům – pouliční či telefonní výzkumy často slouží k získání osobních údajů potencionálních zákazníků. Jsou zpřístupněny osobám bez totožnosti a pravá záminka není sdělena. Taková praktika je v rozporu s dobrými mravy, neboť data jsou využívána k obchodnímu účelu bez souhlasu osoby, která je v dobré víře poskytla.
Seznámit se s možností uplatnění reklamace – i když platí zákonná úprava, u prodejců v přeshraničním styku může nastat problém, pokud není možné uplatnit reklamaci v dosahu. Zeptat se není na škodu a ušetří zbytečné výdaje. Žijeme v době informací, zboží je nadbytek.
Vyžádat doklad o zakoupení zboží – prodávající není povinen v každém případě doklad vydat. Zákon ukládá povinnost vydat jej, pokud o to spotřebitel požádá. Informovaný spotřebitel to ví.
Oblíbené

Translate