16.10.11

Dotaz - informace o výrobku

Kontrola ám uložila opatření - mj. zákaz prodeje zboží. Žádáme vás o radu, jakým způsobem máme toto zboží správně označit. Jedná se konkrétně o ruční baterky a další drobné předměty, které prodáváme zabalené v průhledných obalech. V nich jsou vložené veškeré údaje podle příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Přesto kontrola trvá na tom, že toto označení musí být i po vyjmutí z obalu přímo na výrobku.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ukládá povinnost prodávajícímu označit výrobky v souladu s ust. § 10 odst. 1, popřípadě opatřit návodem a dalšími údaji podle povahy zboží (§ 9). Výrobky, které nelze přímo označit, je možné označit i jiným vhodným způsobem. Toto je konkrétně uvedeno v § 10, odst. 3 zákona. Domníváme se, že uvedené ustanovení je vhodné právě na takové druhy zboží a stanovisko ČOI, které máme k dispozici, tento náš názor potvrzuje. Z toho důvodu se domníváme, že postup kontroly nebyl správný.

Oblíbené

Translate