28.10.11

Potvrzení záruky

Jak je to se záručním listem? Je povinnost spotřebitele nechat si ho potvrdit?

Z občanského zákoníku je patrné, že záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců od data prodeje. Vztahuje se téměř na vše, kromě případů, kdy je garantována delší záruční doba. U běžného zboží postačí uschovat doklad o zakoupení. Splňuje-li požadavky v podobě data projede, specifikace zboží, údaje o ceně a osobě, kde bylo zboží zakoupeno, k uplatnění reklamace postačí. Důležité je však dobře ho uschovat po celou dobu záruky a pro jistotu i ofotit, jelikož některé doklady časem vyblednou.

A jak je to s podmínkami prodávajících, že bez záručního listu nelze reklamaci přijmout? Zákazník nemá uloženou ze zákona povinnost předložit všechny doklady. Dokonce nemá povinnost předložit žádný doklad, musí však prokázat, jak zboží nabyl. Oproti tomu prodávající má přímo uloženou povinnost vyplnit záruční list ve všech případech, kdy o toto spotřebitel požádá nebo pokud garantuje delší záruční dobu než je 24 měsíců. Pokud tak neučiní, nejedná v souladu se zákony, které jeho povinnosti upravují. 

Oblíbené

Translate