16.01.19

Slevy - spolehlivé lákadlo


Ačkoli se v poslední době zdá, že se Česká obchodní inspekce věnuje zejména kontrole nalévání alkoholu mladistvým a pohonným hmotám, při delším pátrání na webu ČOI se spotřebitel dočte i výsledky kontrol zaměřených na slevové akce a ty se zdají být poměrně varující.
Naši spotřebitelé holdují nákupu výrobku ve slevách, zejména když potřebují ušetřit a proto by rozhodně neměli nakupovat za každou cenu, ale zajímat se i o to, jakých fint ze strany prodejců se vyvarovat, jelikož nabídka slev je často marketingový tah, nikoli skutečnost. 
Výsledky kontrol zveřejněné na webu ČOI za rok 2018 odhalily, že závady byly zjištěny při 47,7% kontrol, kterých bylo více než 3000. Prodejci prý porušují předpisy, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, za což jim byly uloženy tučné pokuty. Kdo by měl zájem o konkrétní informace, může nahlédnout do tiskové zprávy zde.

Prodávající opakovali nejčastěji chyby přetrvávající z minulých období, to znamená neoznačení správné ceny a správné vyznačení slev, nepodání informací o ceně v souladu s cenovými předpisy a další nejčastější závadou byly pak chyby při vydávání dokladu o zakoupení výrobku.

Kontroly cen sice patří k tradičním, ale procento závad svědčí o tom, že se prodávající z pokut nechtějí poučit nebo svoje povinnosti stále nechápou. A spotřebitelé jim nejspíš chyby stále odpouští. Jó, sleva je někdy drahá!

Oblíbené

Translate