10.09.15

Podmínky pro e-shopy

Dotaz: Vztahuje se povinnost mít podmínky pro e-shopy na každý obchod, i když si prodávám jenom svoje výrobky?

Pokud prezentujete výrobky za účelem nabídky a je možné si ze stránek nakoupit, tzn. udělat objednávku na jakékoli zboží, pak se na vás vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a za porušení povinností můžete dostat sankci.

Údaje, které by měl spotřebitel v podmínkách najít jsou upraveny v ust. § 1811, 1820 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a informace o rozsahu, způsobu, podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vadná plnění, informaci, kde lze toto právo uplatnit a informace o subjektu pro mimosoudní řešení sporů (ADR i ODR).


Oblíbené

Translate