16.10.11

Nárok na přepravné

Zákazník využil možnosti vrátit zboží zakoupené prostřednictvím našeho elektronického obchodu. Má nárok i na vrácení nákladů za přepravu?


Ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění upravuje právo spotřebitele vrátit zboží zakoupené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, avšak neřeší možnost uplatnění jeho nároku vůči dodavateli na přepravu.


Oblíbené

Translate