08.04.14

Nevyžádané zboží


Jak se mám zachovat, když mi prodávající zašle zboží, které jsem si neobjednal? Plynou pro mne nějaké závazky?

Podle přílohy druhé zákona o ochraně spotřebitele je jednání, kdy prodejce opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky, osobně navštěvuje spotřebitele přes jeho nesouhlas nebo požaduje na spotřebiteli okamžitou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je neobjednal nebo požaduje jejich vrácení či uschovávání, považováno za agresivní obchodní praktiku a tyto jsou podle ust. § 4 odst. 3 zákona zakázány.

Situaci upravuje § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno:

Dodal-li podnikatel něco spotřebiteli a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Pro spotřebitele tedy platí následující: podobné jednání si nemusí nechat líbit, je dobré vyjádřit nesouhlas, aby nebylo pochybností o tom, že s jednáním nesouhlasí, nemusí nevyžádané výrobky vracet ani platit a v případě potřeby se může obrátit na kompetentní úřady. Právě z důvodu této možnosti je vhodné mít důkaz o vyjádřeném nesouhlasu (například v podobě dodejky nebo potvrzení o převzetí e-mailu), aby bylo prokazatelné, že k nekalé obchodní praktice či zneužívání údajů opravdu dochází soustavně.

Oblíbené

Translate