15.10.11

O asociaci

Asociace za ochranu trhu je sdružení odborníků za účelem aktivit na ochranu trhu před nekalými obchodními praktikami. Podílí se na prevenci proti nekalým praktikám a dalším jevům, podpoře tvorby legislativy týkající se spotřebního zboží, vzdělávání v oblasti ochrany spotřebitele, publikaci odborných článků, výchově a podpoře nových odborníků.
Zájemce o členství v Asociaci za ochranu trhu může požádat formou e-mailu a bude osobně vyrozuměn. Další informace na kontaktu: asociace@ochranatrhu.cz.

Oblíbené

Translate