09.05.12

Záruční doba u zvířat


Rád bych se informoval, zda má prodávající povinnost vydat doklad o zakoupení a jakou záruční dobu mají živá zvířata?

Problematiku vydávání dokladu o zakoupení upravuje § 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, který stanoví prodávajícím povinnost vydat doklad o zakoupení, pokud si o něj spotřebitel požádá.

Co se týká záruční doby, pak tato je upravena ust. § 620 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a činí 24 měsíců. Podle stávající úpravy není záruční doba u živých zvířat nijak omezena. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem při uplatnění reklamace nedojde k dohodě, pak lze problém řešit pouze cestou uplatnění občanskoprávní žaloby.


Oblíbené

Translate